Salix glauca ,  ripvide

DALARNES FLORA 1949

Salix glauca L. - HISINGER 1819: id. 1817.

ta. i fjällen, längst norrut jämväl i skogslandet; s. utom fjälltr. Ö. [Mora Sandängarna (Ld: WISTR.), osäker uppg.]; Våmhus Andjusvarden! (SAM. 10); Älvdalen m. Myckeläng o. Rämma (Vd); Älvd:s krpk 10 lok. (se VEST.); Hamra Svansjön (MALMS), 3 km V om Rullbo (AND. & HESS.). V. Järna Skålkarls-Snårberg (At); Malung Sorsanberget (enst.)!; Lisskogsåsen, Idbäck (n. älven), Arvssälen, Mo-Myckelberg (Håk.); Lima 0. Tandö (An: IND.); 'Sandvägen' i Tisjön (Sj.); Transtrand fjällen spr. (sydligast: Gammelsäterfj.!); Kyrkbyn (Hdn), Vörderås (Sfn), nedom Millarssätern!, Horrmundvalla! F. Särna o. Idre ta.(-a.), främst i fjällen. - Flera lok. hos SAM. 10 o. 17.

»v. angustifolia» i Särna fl. (IvER.)=?

S. glauca X nyrsinites. - (Samuelsson 1914).

Ö. Boda L. Ockermyren 0 om Kärvsåsen! F. Idre Hällsjövåla! (det. Enand.); [Fjätdalen på gränsen till Idre (id.: BIRG. 08), i Härjed.?].

S. glauca X nigricans (S. Amandae). - HARTMAN 1879.

V. »Transtrand enl. ex. från Kröningssvärd» (1.c.). F. Idre Lillfjäten (1906)!; Töfsingån (Ed: ARw.).

S. glauca X nigricans X phylicifolia. - FLODERUS 1931.

Hit föres »S. depressa X nigricans» fr. Hamra Grysjöån (AND. & HESS.) : l.c.

S. glauca X phylicifolia. - ARWIDSSON 1934 (Enander 1898).

F. Särna Östfjället!; Idre Fjäten (Er), Hällsjövåla!, ovan Gröthån (Fd: ARW.).

Tillägg 1960

S. glauca. - V. Malung Tällbyn v. älven (Sdn).

Tillägg 1970

S. glauca. - V. Malung Lyån (Osc.); Lima Tandövala (0. AND.).

S. cinerea x phylicifolia. - 3 lok. »sannol. hithörande» (HYL. 66).

Tillbaka