Rosa dumalis ,  nyponros

DALARNES FLORA 1949

Rosa dumalis Bechst., Boul. (R. afzeliana). - (KRÖNINGSSVÄRD 1831 ss. R. canina [3 glaucescens; Linne 1734).

t.s.-spr. i sydöst o. söder, rikaste lokalgrupper dock i Bjursås; knappt nående Siljan. - Liksom föreg. starkt kulturgynnad, kring Dalälven väl dock inhemsk; i Bjursås möjl. kulturflykting (jfr oxeln!), om ej värmetidsrelikt (p. 95).

a) K a l b l a d i g a f f. (R. glauca Vill.). - MATSSON hos NEUM. 1901

(förut ss. R. canina Q hos KRÖN. 43, 11. canina hos IND.).

S. By Hovnäs!, Tyttbo (v. älven)!; Folkärna Igeltjärna (At); Avesta v. Krylbovägen (S. Matsson: MATSS. p. 128), Älvbro (Ind.: ib. p. 199); Grytnäs Norr-Nävde!; Garpenberg Jönvik!; Hedeinora »talr. efter vägarna» (ib. p. 203), Nibble! på åsen (Re), n. Munkbosjön!, Jälkarbyn!, Vikmanshyttan 1 ex.!; Säter Äsgårdarna (vil(l?, At); St. Skedni Bispbergshyttan! (ib. p. 199), Nyberget! (WISTR.). B. Norrbärke Smedjebacken i 'By' (Kgn), på banvall (Lkt: Ark. f. bot. 10: 13 p. 96, jfr MATSS. p. 191 o. 199), d:o v. ån nedanf. Stegelbacken 1 ex. (grönbladig, Ced.: ib. p. 84), Flatenberg! (ib. p. 200), Vanhäll, Hagge (At), Lernbo (Sff) i 'Gropen' v. Kolbäcksån (Ced.: ib.), Norsbro längs järnv. (At, Bj.); Ludvika Klenshyttan, Skepparberg, Digervåla (Bj.); Grangärder Björnhyttan (1 ungplanta)! Ö. Bjursås talrika lok. i kyrkbygden (Jn) ! fr. Bodarna upp till Baggbo!, t.ex. Backgården, Holen o. Stortäkt! (ib. p. 141-143), Kvarntäkt, Hagen samt [utom kyrkbygden] Slättberg, Orrholen o. Björsberg (S. Matsson: ib., även p. 196); Leksand Byggningen (Ecs.); Rättvik (SAM. 22) =[Långbacken i] Lerdal, 1 ex. (Pn), senare 2 ex.! (MATSS. P. 131 o. 192). - 1 Grängesberg (Sff: ib. p. 199) är trol. misstag; S. bodde där, men rosen togs v. Lernbo [U]; f.ö. har MATSSON misstolkat diverse ortnamn, här rättade.

Fördelas av MATSSON på ett 10-tal »arter» (förutom »hybrider»); nämnas må R. Samuelssonii Matss. (med bl.a. *dalecarlica Matss.), dit de flesta Bjursås-ff. hänföras. - Samtliga äro, som redan KRÖNINGSSVÄRD iakttog, glaucescenta (»R. glauca s.str.»), utom den gröna v. Smedjebacken (=»R. virens (Wg) At»).

b) H å r b l a d i g a f f. (R. coriifolia Fr.). - MATSSON hos NEUM. 1901

,(förut ss. R. canina y hos KRÖN. 43, R. dumetorum hos IND.).

S. By Tyttbo (v. älven)!; Folkärna v. gala Salavägen (S. Matsson: MATSS. 34 p. 234); Avesta v. Krylbovägen (id.: ib.); Hedemora Bergbacken (fl.)!,_ Mälby (Dn), Nordansjö!, Norshyttan!; St. Skedvi Bispbergshyttan, 2 ff.! (ib. p. 282 o. 309), Djupdalen!, Skinnarbo!, Nyberget! (WISTR.). B. Söderbärke Västerbyhytta (At); Norrbärke Smedjebacken (Lkt: Ark. f. bot. 11: 11 p. 46-47, jfr MATSS. p. 282), d:o v. ån 1 ex. (Ced.) o. 'Berga' (Kgn); Grangärde Sunnansjö 1 ex. (At).

Enl. MATSSON åtm. 3 »arten», alla grönbladiga (=»R. virentiformis At»).

Tillägg 1960

R. dumalis. - a) kalbladig: S. By Horndal; B. *Malingsbo kring bruket fl.; Söderbärke Korsheden; Norrbärke Smedjebacken fl. (allt At), Plogsbo (Bj.), Marielund •o. Getbo (»opaca» resp. »nitida», H. v. P.) - den sista tydl.

en »virens» (liksom Korshedens: At). - b) hårbladig: B. Söderbärke Näsby o. Hälltorpet (At); Ludvika Gräsberg (Bj.). - Därtill Grangärde Björnh:n (1 ex. av oviss typ: Bj.). - Trol. hör hit »R. canina» fr. Säter Bispberg stn (0. En).

Tillägg 1970

R. dumalis. - B. Söderbärke Billsjö hytta (Bj.); Ludvika Fredmundberget (1 buske: G. En).

SBT .81 1987

Rosa dumalis, nyponros. Leksand Lima by, N delen, längs gamla landsvägen, S-sidan av stor berghäll (LK).

 

Tillbaka