Rhinanthus minor ,  ängsskallra

DALARNES FLORA 1949

Rhinanthus minor Ehrh. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

± a. i alla snr; åtm. i Idre fl. uppstig. på fjällen. - Mycket kulturgynnad. »f. typicus» o. »f. stenophyllus» noterade ett par ggr (Sam.); eljest intet om olika ff

Tillbaka