Ranunculus ficaria ,  svalört

DALARNES FLORA 1949

Ranunculus ficaria L. (Fic. ranunculoides). - INDEBETOU 1879: [Hj.?] Beronius (som inhemsk: Samuelsson 1912).

S. Säter Vålängarna i löväng! (här 2 lok., Dn). - I övrigt synantrop: Borlänge Domnarvet (enl. elevherb.: Fnd.); Falun Lallarvet (l.c.), Britsarvet (Dgd); dessa lok. sedan länge bebyggda o. växten utg. (Kib.).

Tillägg 1960

R. ficaria. - S. *St. Skedvi Lindåsbäcken (1951 Tr), här tydl. inhemsk; Falun Britsarvet återf. i trädg. (1 ex. 1952 Harry Bunner). *B. [synantrop] Ludvika 'Ludvika trädgård' (Bj.) o. Skuthamn spars. (Wir); Grangärde Sunnansjö v. herrg:n (3 ex. 1957 Gs).

Tillägg 1970

R. ficaria. - S. *Husby (Mdt enl. Hm i brev till Krok), inhemsk? Säter Norddalen (1 grupp 1970 Lr). Annars kulturspridd: *Aspeboda Vassbo o. Falun Önsbacka (båda i plantskolor: Mor.). *Ö. Mora Noret i trädg. sedan 1950 (GRAN.), d:o +Morkarlby (1969 id.); kommen fr. Vassbo (id.).

 SBT .81 1987

R. ficaria. svalört. Odlad eller oavsiktligt införd med andra trädgårdsväxter. Falun stadsparken, bäckens översta del sedan många år; slänten utanför Villav 2, ett enda ex men sedan flera år tillbaka; villatomt i hörnet 'Svärdsjög-Vasag, här delvis med dubbla blommor och troligen odlad. St. Kopparberg Lövhyddan i handelsträdgård (allt !). Leksand Åsledens fäb, inkommen ca 1950, nu ett outrotligt ogräs vid en av stugorna (LK).

Tillbaka