Pyrola minor ,  klotpyrola

DALARNES FLORA 1949

Pyrola minor L. - WAHLENBERG 1824 (Linne 1.734?) 1

ta.(-a.) i alla snr, även i fjällen; ofta dock spars. - Många lok. hos KRÖN., SAM. 17, ARw. o.a. - 1 Torde vara den art som L. noterade vid Långfjället (Iter p 296).

Tillbaka