Prunus avium ,  sötkörsbär

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Prunus avium L. - Förv. i By Morsh:n (flera smärre träd: 1959 At).

SBT .81 1987

Prunus avium, sötkörsbär. Leksand Noret, Käringbergets S-sida, 2 ex fågelspridda till skogsmark från odlad bigarrå, senare inflyttade i trädgårdar (LK).

Tillbaka