Primula veris ,  gullviva

DALARNES FLORA 1949

Primula veris L., Huds. (P. officinalis). - WAHLENBERG 1824.

spr. upp till Runn; annars ± s. (i regel kulturspridd o. tillf. i vallar etc.). S. By Kyrkbyn (En o.a.), Djupvik etc. (Hgn), Strandmora!; Folkärna Hyttbäcken!, Fors!, Nickarvet! o.fl. (Lr); Avesta Ängsberg' (Sdn); Grytnäs Hoffmansbenning (Lox. 42), Gisselbo (In de B.) ; Garpenberg Hagbo (rikl., Lr), Hässlen! (JANS.) ; Hedemora »fl.» (Hd), Skönsbo' (förv., Dn), Norshyttan3 (rikl.)!; St. Skedvi Fäggeby (B. Hage), Forsbo!, Västerby!, Storsveden!, St. Klingsbo!, Lövåsen (Nr), Nyberget (Stbg)! (SAM. 10); Säter Laggarbo (Op), Säters dal (Jn) t.ex. Nordalen (An) ! o.fl.! (1.c.) ända till Ängarna!; Gustafs Solvarbo! (CED.), Våbäck!; Silvberg (Hm), fl. mest i södra del. (Ads.) t.ex. Flacksan (rikt., Bn), 0. Silvberg!; St. Tuna Rommehed» (E. Ström) ; Noraån (Dl, Jsn) ; Torsång Milsbo (H. Lidman), L. Ornäs (Zm), Hinsnoret (Bhz); Vika »ta.» (Svb.) Hagelsnäs!; Aspeboda» (Åm.); St. Kopparberg Korsgården' (1911)!, Botäkt' (Kib.), Borgen (Svb.), Åsbo o. Falun Hästberg (1889 Hl.); Sundborn n. kyrkan (H. Sundblad);'Enviken Rönndalen o. Öv.-Tänger tillf. (Dsn), Ytt.-Tänger' (Env.). B. Malingsbo M. bruk' (1913 Siv.); Söderbärke n. Svarttjärn (At), Vad (Enh.), G:la Larsbo2 (se CED. p. 45) ; Norrbärke Närsjö» o.fl. upp till Schisshyttan (ib.), Hällsjöhöjden» (Sff), Snöån» (Kgn), Skarviken (Bj.), S om Bommarsbo (G. Hedbom). Ö. Gagnef Bäsna (Bn); Ål Holen» (1907 Bs); Leksand »ej så vanlig» (BERGLUND), Djura (Pk) v. Rältaån (Dgd); Rättvik fl. (tillf.?) upp till Östbjörka' (1917 Fdn) o. Born, »spridd genom inplantering» (Bg); Boda d:o (Glr), även uppg. som vild (WG), åtm. sedd på linda v. Ovanmyra (1896 Ands.); Ore Dalfors (förv., Fln); Orsa kyrkbygdens byar fl. (i vallar o.d.); Sollerö ön »vild» (skollär. Larsson), Bråmåbo v. en lada (1904 Mn); Mora Siljansfors fl. (LUNDEL. SS. »P. vulgaris»); Noret, Bergkarlås (1910 Ld), Kråkberg (Skogl.); Älvdalen Långö» (1907)! V. Säfsnäs (Fk); Nås Utanhed v. järnv.' (1925 At); Järna Bässaråsen (förv.?, Wdt); Malung Ullbacken (1923 Brun), Grönland (H. Westm.), Romarheden' (E. Öjes); Lima Risheden (1924 On), Norrbäcken (förv., Wilma Tjeder), »längs älven» (FORSSL. II: 2 p. 35) ; Transtrand Källan', S. Brända', Kyrkbyn (några ex. i sydsluttn.), allt 1920 (HED. 21), Högsätern (i nordsluttn. ovan branten, Sfn). - 0: Husby, Borlänge, Svärdsjö, Ludvika, Grangärde, Bjursås, Siljansnäs osv. - Överhuvud starkt kulturgynnad, även mycket odlad o. därvid gärna förv. kring gårdar (flera lok. ovan trol. av sådant slag). Den spontana utbredn. därför svår att ange, trol. inskränkt till några få snr i sydöst. - 'enstaka ex. 2 enl. uppg. 3 i trädg. (el. park)..

Tillägg 1960

Primula veris. - S. Säter Bispberg (0. En), Kalkbrottet (vild, Bj.), Simsh:n (d:o, tid.); Gustafs Ljusterbro o. Rasjön (Tr), Bodarna v. älven (E. Bond); Silvberg ca 10 säkra lok. (vild), exv. Limön i mängd (Bj. & Nmn). B. Söderbärke Gustavsberg (d:r T. Kjellin; förv.: Bj.); Norrbärke Bruksön, Hagge (S-ut), Skarviken, Flogberget (på dessa st. vild) samt fl. förv. (allt Bj.), L. Blåkullberget (vild, Bj. & Nmn); *Grangärde fl. men blott förv., exv. Nyh:n (Gs o. a.). Ö. Boda v. kyrkan (kalkhäll, Bj.). V. [förv.] Säfsnäs Skräddartorp (G. Jn); Järna Vansbergets fäb. 1 ex. (Lbg). - Den spontana. naturliga utbredn. (±kalkbetingad) synes omfatta'Garpenberg samt Norrbärke-Silvberg-västra Säter, knappast mer.

Tillägg 1970

Primula veris. - B. sannol. vild även i *Ludvika Enkullen (G. & H. En). *F. Särnabyn förv. i björkbacke (1961 At).

Tillbaka