Potamogeton polygonifolius ,  bäcknate

DALARNES FLORA 1949

Potamogeton oblongus Viv. (P. polygonifolius). - HARTMAN 1864: J. A. Braun [1863]. - Fig. 13.

t.s.-spr. i de sydv. bergstr. (ända mot Siljan) ; s. österut. S. Folkärna Nickarvet i Germundstjärns avlopp (Lox. 38 p. 224; SAM. Exs. 85) ; Avesta (In de B.: WISTR.); Svärdsjö SO om Vintjärn (WIG. 48). B. Malingsbo v. Laxtjärn o. Trolltjärn (Siv.), Lumsån fl. (At); Söder- o. Norrbärke d:o v. Söndagssjön etc. (At) ; Ludvika S. Övratjärns avlopp (Fd) ; Grangärde Rävvåla (Brn: HARTM.); Lövtjärnsbäcken, Nittkvarn (älven), v. Holmtjärn (At), Silma-, Digelskytt- o. Stormossarna o. V om denna (Sj.), v. Långtjärn (Lr). Ö. Siljansnäs Skäppsjö fäb. (At); Sollerö Görsjöbergets nordsida (At), n. Äbbsel fäb. (Lr). V. Säfsnäs Strömsdal o. Gravendal fl., Ulriksberg, St. Sandsjön (At), Fredriksberg mot Älgsjön (Bng), Älgsjöbäcken (Isr.), Svarttjärnsbäcken (Kj.) ; Floda Håvån (At) ; Nås Burängsbäcken o. Laxbäcken n. Sågen (At), Skilbodarna (Bng) ; Järna Göån v. Flatberget (At) ; Äppelbo Långmarken (At), Sågen (Kj.). - Högsta lok. Görsjöberget, c. 400 m. I dessa obygders myr- o. skogsbäckar vant. släktets enda representant. - T i l l ä g g: Söderbärke Bjursjöbäcken (At) ; Ore Botalbäcken (Bj.).

Tillägg 1960

P. oblongus (P. polygonifolius). - S. *Silvberg N om Bondh:n (i en tjärn), L. Noran (norra tilloppet), Stensjön (d:o); B. Norrbärke Simmelsjön (bäck), Mosstorpet (mossdike, allt Bj.); Ludvika Brunnsvik (»å», S. Norrman, vid. Bj.); Grangärde ej s. (6 nya lok.). V. Säfsnäs Stenälven v. bron (Bj.); Järna Mögsjöån v. Ballsen [i Leksand] o bäcken ovan Gräsbacktjärn (Lbg), Vakerån ovan Vakern o. Äppelbo kring Sågen fl. (At).

Tillägg 1970

P. oblongus (P. polygoni folius). - S. *St. Tuna Issans avloppsbäck (Hj.); Svärdsjö Sörjabäcken (WiG. fig. 10). B. Söderbärke Billsjö hyttbäck (Bj.), Skäkttjärnsbäcken (Nsv.); Ludvika N. Enkullen (G. En). V. *Malung S om Sillerö (bäck) o. Tyngsjö Kvarnbäcken (Er.).

Tillbaka