Potamogeton natans ,  gäddnate

DALARNES FLORA 1949

Potamogton natans L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734).

a. upp till omkr. 300 m, högre spr.(-t.s.), ej nående fjällen. Känd fr. alla snr; ännu i Hamra o. Älvdalens krpk fl. (se AND. & HESS. 0. VEST.), i Transtrand a. (Sfn) åtm. till Häståtjärn (At). F. t.s.: Särna Särnasjön!, Hökvasslan!; Idre Idresjön fl.! (SAM. 25), Djuploken!, Storbosjön! (SAM. 34 p. 44), dalskt höjdrekord, 661 m. [Ngt högre i Fjätälven (BiRG. 08), åtm. inom Härjedalen]. -- Saknas i de flesta lagunsjöar o. siljansvikar. - Många lok. hos SAM. 25, Lox. 38, LUNDQv. 38, WIGER o.a.

Tillägg 1970

P. natans. - F. Idre Trunneberget i kärr (H. En), Ned. Valltjärn, c. 720 m (Lr) - ny höjdgräns

SBT .81 1987

Potamogeton natans, gäddnate. Falun stadsparken, bäcken i damm 3 1979-84! Inkommen ett par år efter dammens tillkomst, förmodligen fågelspridd

Tillbaka