Polygonatum odoratum ,  getrams

DALARNES FLORA 1949

Polygonatum officinale All. (P. odoratum, Convallaria polyg.). - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

t.s. (-spr.) upp till Siljan, i väster o. norr s. S. By o. Folkärna fl. (15 lok.) upp till Trollberget! (SAM. 21) resp. Hällebergsklack (Lr); Grytnäs Åsbo!, Stensbo (Lr), Garphyttan (Lon. 42 fig. 8*) ; Garpenberg Fransbo (JANS.); Hedemora Grådö-Holmen, Nybyn (Isr.); Husby Långsbyn, Långshyttan (CARLSS.) ; St. Skedvi St. Klingsbo (löväng) !, Fiskarbo (An: IND.), Lövåsen (Stbg)!, Nyberget fl.! (S.T.Å. 09 p. 199, SAMT. 10); Bispbergs klack (Dn); Säter d:o!', Bispberg (Hm), Säters dal v. åkröket (An: IND.), Mårtensgård (hagmark) o. Karlsgårdarna (ängsbacke, Dn) ; Silvberg Ulvshyttan (Hm)1; St. Tuna Knippan (Jn), Tvärstupet (BOLIN 39*); Amsberg (Fnd.), Solbacka (Jn), Gagnbro (KRÖN. o.a.), Gimsklack (ib.); Borlänge Båtsta (Fnd.); [Falun Norra stn på utfylln. (1946 At), subspont.]; Vika n. Strand (Jsn); Sundborn Trollberget (KLEFB.); Svärdsjö »m. Borgärdet o. Enviken» (Aul.); Enviken Våckelberget! (FoRSSL. 16), Hunsnässkogen (på block, Olof Andersson). B. Söder- o. Norrbärke fl. (c. 15 lok.) upp till Ingesarvet (Lr) resp. Jätturn (Ads.)1; Ludvika L. stn (Joh.), sandbacke 1 km fr. staden (CED.), mot Landforsen (Dhn), Ställviksberget! (utg.?, FLD); Grangärde Norgärde (Fd), Uvberget! Ö. Gagnef Djurmo klack (Ll), m. Kyrkbyn o. G. stn, Tjärnaheden (Hd)1; Leksand Norr-Rälta (Pk), Ålgrådan, Gottnorstjärn (Bs), Uvklittenl, Skorsberget!, Källberget (Ecs.) ; Rättvik v. Enån (Gn) ; Långnäslöt (Bg); Dådran v. 'Klövet'!; Boda Silverberget (Pn, R. Westm.); Orsa Storstupet (Ag), Oreho (Signhild Björkman) ; Mora Leksberget! (LUNDBL.), Hemulsberg (Fdn); ~hus (Hm: KROK); Älvdalen Garberg (Bdn o.a.), Skordberget!, Väsaberget (VEST. 15), Uvskär (Vd), Hykjeberget (LIN., KRÖN. o.a.)!; Hamra v. Grysjöån (AND. & HESS.). V. Järna Björndalsberget (Ht); Fisklösberget (At); Malung v. Uvån nedom Holmsjödammen (Bnm); »lär även ska finnas i Öjsberget» (id.). F. Idre Trunneberget, Kvitån (V om Himmeråsen), Grövelnäset v. Storån (Bgs.). - 1 AND. & BIRG. p. 352 (m. karta). - T i l l ä g g: Ore v. Dalforsån n. Stockoln (Rqt).

Tillägg 1960

Polygonatum officinale (P. odoratum). - S. Hedemora Persh:n (Dn); *Gustafs Solvarboån (v. dammen) o. Klövberget (Tr); Vika berg mln Fisklösen o. Ryggen (Bj.); Enviken Lensberget (Fe). B. Ludvika [staden] alltjämt v. forsen (åtm. 1952: Bj.) o. Åkerkullen (stadsing. C. Sege, trol. =CED:S lok.), Ickorrbotten (Bgm.), Rösjöberget (Nmn); Grangärde Olsnäset (Gudrun Wahlin), Botåker v. Niklasgruvan (Gs), Norrbo v. ån (G. En). Ö. Leksand Domdalsberget (Tr); Våmhus Bönsaberget (Fe). V. Järna n. Skramsen 2 lok. (Lbg); Malung Öjsberget (Er.).

[*P. multiflorum x officinale: Ludvika Storg:n tillf. inkommen m. trädg.jord, 1955 Folke Forsslund m.fl.]

Tillägg 1970

Polygonatum officinale (P. odoratum). Ö. *Sollerö V om Fux-Andersknallarna (Fm: FÄRJE); * Venjan Ängsgravklitten (G. En). V. *Nås Klacken (G. & H. En); Malung Uvlidmorarna (Ost.).

SBT .81 1987

Polygonatum odoratum, getrams. Svärdsjö Toftbyn vid Backa (RL). St. Tuna Flatberget (G. Tholander); Lennhedsåsen (S. Å. Svensson). Leksand Djuravägen vid Uvklitten, riklig (LK). Gagnef Duvnäs, torr backe längs vägen (LK). Mora Garsås; Spjutmo fäb i lundvegetation; Grönsberg; Söderberget; Gopshusberget i klippbrant (allt AG). Våmhus Rödklitt; Gyrisberg (båda AG). Sollerö Säxberg (Arne Andersson enl AG).

Tillbaka