Polygonatum multiflorum ,  storrams

DALARNES FLORA 1949

Polygonatum multiflorum (L.) All. - LOHAMMAR 1938 (b): id. 1928.

S. Folkärna [Åvsta äng] S om Krylbo, ett mindre bestånd (l.c.).

Tillägg 1960

[*P. multiflorum x officinale: Ludvika Storg:n tillf. inkommen m. trädg.jord, 1955 Folke Forsslund m.fl.]

Tillägg 1970

P. multiflorum. - S. *Säter Jönsh:n, som det synes vild (Henr.).

SBT .81 1987

P. multiflorum, storrams. Falun odlad i stadsparken, vid fågeldammen och i villastaden! Tycks kunna sprida sig något. Inkommen 1983 i 2 ex till Granv 11, där den ej odlats. 1986 ca 10 ex.

Tillbaka