Polystichum lonchitis ,  taggbräken

DALARNES FLORA 1949

Polystichum lonchitis (L.) Roth (Aspidium lonch.).

Älvdalen »ovan Porfvrverket» (WG 1826 p. 1072, utan sagesman); ehuru sedan slopad (WG 1833), har uppg. ofta citerats men står alltjämt obekräftad o. bör väl anses dubiös (jfr SELLING, S.B.T. 1944 p. 140). - Föreligger fr. Orsa Oreho (1907 Signhild Björkman enl. Bj.); bekräftelse även i detta fall önskvärd. Äro uppg. riktiga, torde enstaka ex. ha förefunnits. - Säker på norska sidan av Härjehogna (1895 Vng).

Tillägg 1960

*Polystichum lonchitis. - B. Ludvika Norrvik i skogssluttn. v. kalkbrott 3 ex. (1957 Jonas Norrman o. a., även Bj.).

Tillägg 1970

Polystichum lonchitis. - *F. Idre Gethammaren c. 10 ex. (1962 Ht, 1967 Ht & Er.), Slugufjället t. talr. (1960 G. & H. En).

SBT .81 1987

Polystichum lonchitis, taggbräken. St. Tuna Tjärnaberget. Borlänge Hönsarvsberget (båda S. E. Blom).

Tillbaka