Polygala amarella ,  rosettjungfrulin

DALARNES FLORA 1949

Polygala amarella Cr. (P. uliginosa). - WAHLENBERG 1826 (id. 1823).

a.-ta. i siluromr. (o. spr. ned mot Falun), annars s. S. Hedemora mot Hovran (Hd), Hamreängar (Be); St. Skedvi Stormyran (v. Djupdalen) !; Falun Krondiket (C. Bergsten) ; St. Kopparberg Kårarvet (Sp.), Morbygden (Osn), Källslätten (Zm o.a.; även f. rosea: Dhn), Harmsarvet (Hl. o.a.), Rog!; Svärdsjö Arnbo (Aul.), Boränget! (SAM. 29), Vintjärn (Ad). B. Ludvika Sörviks kalkbrott (Fd); Grangärde Linnbärsmora (Lr). Ö. Gagnef Trolldalen, Komtillmåtta (LI); Äl Holen (Wb.), Busmor!, Solarvet (även f. rosea)!; Bjursås fr. Bodarna! o. Prästgården (Jn) fl. upp till Rexbo!, Sörskog!; Leksand fl.; sydligast v. Limsjön o. Histjärn (Ecs.); RättvikBoda-Ore-Orsa genom hela silurstråket a., ända till Vångsgärde (KRÖN.) !; Sollerö ön (JOH.) fl.!; Rädån (Ld); Mora Siljansfors (LUNDBL.); Noret v. Måmyran! o. Vassleränget (Ld), Vattnäs!; Vänjan Johannisholm (Hm); Älvdalen Blyberg v. 'Ljotmorsriset'! V. tillf.: Malung Vimyren [ovan Tällbyn] v. gammalt kalkupplag (1930 V. Olsson enl. Brun). - Täml. kulturgynnad. - Inga färgformer noterade (utom f. rosea, se ovan).

WG:s uppg. gällde v. alpestris Wg, som även särskilts av KRÖN. o.a.

Tillägg 1960

P. amarella. - S. *St. Tuna Kalkbergsfältet (Bj.). B. Ludvika Pullro (Bj. & G. En), Iviken o. Ickorrbotten o. Grangärde [Grängesberg] Öraberget (Bj.). Ö. Gagnef Tansåh:n (Pt & Ög).

SBT .81 1987

Polygala amarella, rosettjungfrulin. Svärdsjö Toftbyn, Hyttjärn (RL). Leksand 1 km NV Risholen, sparsam i vägdike; Sätra, vägdiket mot Plintsberg, sparsam (båda LK).

Tillbaka