Plantago lanceolata ,  svartkämpar

DALARNES FLORA 1949

Plantago lanceolata L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830: C. M. Blom [1700-t.].

Nyare synantrop, t.s. (som naturaliserad s.). S., B., Ö., V. ± tillf. i vallar o. gräsmattor (ofta enst.) i flertalet snr upp till Ore Åssjöbo (1948 Kil.), Älvdalen Väsa (1911) !, Vänjan Myckelåsen (1915 Vd) o. Transtrand Kyrkbyn på en odling v. Hemfjället (1920 Hdn). Söderut även i ängsbackar o.d.: By Tyttbo!; Avesta Tråbacken (Sdn); Grytnäs Hoffmansbenning (Loss. 42) ; Garpenberg Sotbo (Lr) ; Hedemora (Blom: KRÖN.) på Södra åsen (I)n) ; Säter Säterfäbodarna, Fiskbäcken, Mattshyttan (Dn) ; Silvberg Ö. Silvberg (löväng) !; Söderbärke Årängen (At) ; Högberget (Ht) ; Norrbärke Smedjebacken (»ymnigt nog», KRÖN. o.a., jfr dock CED.), Jätturn (ib.); Ludvika Gonäs!; Grangärde [Grängesberg (Sff) v.] 'Sporrtorpet' (ISr.). Möjl. bofast även v. Boda Osmundsberget (And.: AND. & BiRG- p. 311). - 0: Sundborn, Våmhus, Hamra, Floda, Nås, Malung.

Tillägg 1960

P. lanceolata. - Nyare synantrop(?), söderut spr.(-ta.), norrut ±s. (o. tillf.). Funnen i de flesta snr upp till - - - Älvdalen fl. (se FÄRJE) - - -, mest i vallar o. gräsmattor (ofta enst.). - Söderut även +naturaliserad (helst i bergstr.), exv. S. - - - [tillägg:] Garpenberg Hässlen (Sj.); Säter Nissh:n (O. En); Silvberg Magnilbo (Tr), Kutbo (rikl.) m.fl. st. (Bj.). B. ej s., i alla snr även ±bofast; Grangärde dock få lok. upp till Mårtenstorp (»vild», Bj. & Gs) o. Kullen (Gs). V. Säfsnäs bl. a. Lövkullen (igenlagd vall: Bj. m.fl.); *Nås Närsen (rikl. i gammal åker: 1953 Gs). -- 0: Sundborn, Våmhus, Hamra, Floda, Malung, Särna, Idre.

Tillägg 1970

P. lanceolata. - Grangärde Hoberget (G. En); Nås Sigfridstorp (H. En)

SBT .81 1987

P. lanceolata, svartkämpar. Leksand Åsledens fäb, ängsmark vid gårdarna, sparsam 1947. Sällsynt i trakten (LK)

Tillbaka