Platanthera bifolia ,  nattviol

DALARNES FLORA 1949

Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. (Habenaria bit.). - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Wahlenberg 1823).

spr.-t.s. (ej ens i siluromr. nämnvärt mer a.); norrut s., knappt nående fjällen. »Förekommer väl över hela prov.» (KRÖN.), känd fr. de flesta snr ( ej Husby, St. Skedvi, Borlänge, Torsång, Aspeboda, Bjursås, Idre). -Trots dessa luckor o. långt sparsammare förekomst än t.ex. Gymnadenia dock vida mer jämnspridd än den; blott fynd i norr anföras här: Orel Ärteråsen!, n. Sälen (Vd); Orsa» Hällbergsklack (Fdn), Rosentorp, n. Tylda (Ag); Våmhus Näsberg (Fdn); Älvdalen' Hykjeberget! (AND. & BiRG.), Rymån (Vd)+4 lok. i nordväst (se VEST.); Hamra Tandsjöhållet (AND. & HESS.); Transtrand Mornäs, Kyrkbyn (Hdn). Kastarbergets topp, Ö. Långstrand (Sfn). F. Särna Slättberget! (SAM. 10 p. 3); m. Njupsjön o. Fulufjäll (Bgs.). - I regel fåtalig(--enst.), sällan i mängd ss. v. Flytåsen (Fln), Oxberg (en fläck) !, Tyngsjö (enl. uppg.). - ' utom sydligare lok.

Tillägg 1960

Platanthera bifolia. -Nordl. fynd: Ö. Ore Otalvik o. Göringen (enl. uppg., Fln), nedom Stockoln (Rqt); Våmhus Bönsaberget »massvis» (Fe); Hamra St. Sillakorvamäki (Bj.).

Tillägg 1970

Platanthera bifolia. - Mora- o. Våmhus-bergen ta. till Dyverdalen (Grt).

SBT .81 1987

Platanthera bifolia, nattviol. Leksand Åsledsberget 500 m Ö om slalombackens toppstuga, 3 ex; d:o mot V, flera förekomster ovan vägverkets stenbrott, ca 20 ex; Tibbleberget mot S, nedanför branten i hygge, 16 ex (allt LK).

Tillbaka