Pimpinella saxifraga ,  bockrot

DALARNES FLORA 1949

Pimpinella saxifraga L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734).

a. åtm. i de flesta kulturbygder, spr. jämväl i fäbodtrakter men s. norrut. Uppg. för alla snr. - Utbredn. i norr: Hamra trol. s. (fl. enl. Hbs, ej sedd av andra); Våmhus ända till Rymnäs!; Älvdalen fl. till Åsen!; Tyrinäs, Granånäs (VEST.), Granåvallenl; Transtrand älvbygden a., även Sörsjön! F. Särna Östomsjön!, Flovallen!, Älvros!, Foskån v. Idrevägenl; Idre Idrebyn! - Starkt kulturgynnad; åtm. söderut inhemsk i strandveget.

f. dissecta M. B.: många st., åtm. upp till Älvdalens kyrkby (Vd).

Tillbaka