Persicaria lapathifolia ssp. pallida ,  vanlig pilört

DALARNES FLORA 1949

Polygonum lapathifolium L. (P. tomentosum). - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (ss. P. persic.) o. 1843 (Linne 1734, jfr ovan).

a.(-ta.) upp t.o.m. Siljan, västerut spr., i norr ± s. (tillf.?). Känd fr. alla snr. S., B., Ö. rätt a. ännu i södra del. av Ore-Orsa-Våmhus; södra Vänjan fl. (till Kättbo!); Älvdalen Gåsvarv!, Ö.-Myckeläng!, Åsen!; Bunkris, Tyrinäs (VEST.); Hamra fl. (Ad, Hbs, AND. & HESS.). V. spr. upp t.o.m. Äppelbo, ta. i Malung o. Lima (åtm. älvbygden) ; Transtrand »bland säd» (LIN.), Kyrkbyn (Hdn), Fulunäs! F. Särna Storbron!; Särnabyn!; Idre Idrebyn!, Lillfjäten! - I huvudsak blott synantrop; trol. inhemska strandformer finnas dock (åtm. i söder).

ssp.nodosum (Pers.) Fr. - SAM. Exs. 677 (1947) (W.Petre1902).

spr. kring nedre Dalälven t.o.m. Runn (gärna tills. med P. minus). S. påvisad fl. i By, Folkärna, Hedemora, Husby o. St. Skedvi (Lr), mest v. älvfjärdar o. lagunsjöar; Säter Ljustern (Lr); Vika Strand (Lr); Torsång Hinsnoret (Ad). - Utländsk f. tillf. införd i Borlänge Domnarvets järnverk (1934-38 Bn).

Tillägg 1970

P. lapathifolium ssp. nodosum. - *B. Grangärde Sunnansjö (handelsträdg.) o. Forstäppan (Bj.).

Tillbaka