Paris quadrifolia ,  ormbär

DALARNES FLORA 1949

Paris quadrifolia L. KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

spr.-ta. i stort sett, känd fr. alla snr; lokalt a. (helst i ravin- el. kalktr.), mera s. kring Runn etc., i Hamra blott 3 lok. (AND. & HESS. 0. PERSS.). Uppstig. på Härjehogna! (SAM. 17) o. några sydligare fjäll!, f.ö. ännu i Töfsingdalen ej s. men spars. blommande (ARw.). - Flera lok. hos KRÖN.

Tillbaka