Oxyria digyna ,  fjällsyra

DALARNES FLORA 1949

Oxyria digyna (L.) Hill. BJÖRNSTRÖM 1858 (id. 1857).

s. invid fjällen. F. Särna Finnfjället v. 'Njupas[k]åra' (l.e.) =Njupeskär i dalen (0lss. m.f1.; Zm: WISTR.)!; Idre Storsätern v. vattenfallet!, Salfjället v. Olån (Olss., Vtn).

Tillbaka