Myrica gale ,  pors

DALARNES FLORA 1949

Myrica gale L. -- BERGMAN 1822 (Linne 1734).

a.(-ta.) helst i skogstr., dock s. ovan Siljan, saknas nästan i nordväst. S., B., Ö. i alla snr; nående i Ore åtm. till Tungsen (S.T.A. 1912 p. 202) ! 0. Sälen (Vd)', i Orsa till Råbäcken o. Tallängsmyren n. Kvarnberg (Fdn), i Våmhus blott n. Orsasjön (fl.), i Mora till Alderänget (Ld), Vimo o. Öndalen!; södra Vänjan fl. till Kättbo!' Dessutom: Älvdalen m. Myckeläng o. Svetsberg!'; Hamra v. Voxnan n. Rullbo (AND. & HESS.). V. a. Upp t.o.m. Järna o. Appelbo (dock säll. högre än 300 m, så kring Vakern etc.); Malung Milsjöheden!, Acksjön (At), Barktorp (Hård); Flötten v. Ytt.Malung (Sj.), Valsjön (Bmn), Öjen (Håk.) v. Öje station!, Tyngen, Bötån (At). - Västerut helst på lägre nivåer, österut tvärt om; finns dock mycket v. de större sjöarna (även Siljan), men saknas i regel v. Dalälven o. på slätterna. Höjdgräns oviss (minst 370 m). - 'AND. & BIRO. p. 396 (här f.ö. många, ± sydliga lok.).

Tillägg 1960

Myrica gale. - Nord!. utposter: Ö. Ore Håven n. sjön (Kil.); Hamra »h. o.d. längs Voxnan norrut från Rullbo» (Sjöb.; jfr D.Fl.).

Tillägg 1970

Myrica gale. - Ö. Vårnhus längs Våmån o. Böån upp till c. 275 m (Grt). V. a. ännu i Tyngsjö o. sydöstra Malung (t. ex. Almasjön o. Uvån: Osc.).

Tillbaka