Myosotis stricta ,  vårförgätmigej

DALARNES FLORA 1949

Myosotis stricta Link (M. micrantha ) . - WAHLENBERG 1824.

Gammal synantrop(?), spr. upp till södra Siljan, nordligare s. (tillf.?), S., B. i alla snr (utom Torsång?), ej s. ännu i Svärdsjö-Enviken (till Svart näs (At) resp. Lamborn!); i Grangärde fl. upp till Skattlösberg (Sj.), Norrbo (Lgn), Skallberget (Bng), Råklacken o. Laxsjön (Lr). Ö. Gagnef Västtjärnlindan (R. E. Fries), Säl (Fr.), Djurmo!, Bodarna!, Gråda!; Ål Hälgbo!; Bjursås v. kyrkan (KRÖN.), Prästgården (Jn), Rexbo!; Leksand Skeberg!, Skorsberget!, Tibble (Arn.), Prostgården (KRÖN.), Noret (C. Bergsten) på sjukstuguåkern (Ecs.); Rättvik a. (Mr), Hedsåsen, Vikarbyn (Gn), n. Kungshol (Pn); Boda Västanå!; Orsa Lindänget, Slättberg (Ag), Bäcka (Jsn) ; Mora Garsås stn, Vika stn (At), Morastrand (Vd) !, Noret (Ld) ; Älvdalen n. Kråkbodtjärn (kolbotten, 1916)!, Kyrkbyn (1938 Vd). V. Floda Ekfännberget!; Nås Lindesnäs!, Skansbacken!, Nederborg!, Överborg, Heden (At); Järna Snöbyn (Wdt), Storbyn (banvall, 1920 At). - Sprider sig bl.a. längs järnv. - I flera fall på naturliga lok. (Bispbergs klack!, Gimsklack (Jn), Skorsberget! etc.) men osäkert inhemsk (jfr p. 88 o. 94).

Tillägg 1960

M. stricta. - Ö. Gagnef Björka efter jv:n (Pt); *Ore Furudals bruk (Bj., Kil.), Dalfors (Slv.).

Tillägg 1970

M. stricta. - Ö. Leksand Slättberg stn o. V. Nås stn (1963 At).

SBT .81 1987

M. stricta, vårförgätmigej. Falun lasarettsområdet i slänt mot Tingshusv! Rättvik kyrkan, bl a på muren mot sjön! Mora S Bomansberg på hällmark (AG). Sollerö gravfältet (AG).

Tillbaka