Myosotis arvensis ,  åkerförgätmigej

DALARNES FLORA 1949

Myosotis arvensis (L.) Hill. - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734).

Gammal synantrop, i lägre tr. allest., eljest a. (i alla snr), blott i F. mera s.(?): Särna några lok.!; Idre Idrebyn o. N därom!; Storbo (Prs.); Floåsen!, Grövelsjögården (enst. 1947 Kj.). - Ngn gång i sydberg ss. Bispbergs klack! (Loss. 30) o. Jätturn (CED. p. 27), väl icke inhemsk?

f. fl. alb.: Hagge (CED.).

Tillbaka