Melampyrum sylvaticum ,  skogskovall

DALARNES FLORA 1949

Melampyrum silvaticum L. KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734)'.

ta. (-spr.) i alla snr, traktvis a. (främst i kalk- el. bergstr.) ; fl. uppstig. på fjällen (nordligast Salfjället!). -'Antydd i Fl. dal. (som var.), mer oviss i Iter (kanske =M. prat. f. aureum, se ovan).

Tillbaka