Melica nutans ,  bergslok

DALARNES FLORA 1049

Melica nutans L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734, enl. Iter p. 258).

ta.(-a.) i alla snr, i de högre skogsomr. dock merendels spr.; åtm. i Idre nående fjällen (Vithogna!, Härjehogna o. Hällsjövåla! (SAM. 17), Rävtjärnsvåla!). Ännu i Töfsingdalen ta. (ARw.).

Tillbaka