Melampyrum nemorosum ,  natt och dag

DALARNES FLORA 1949

Melampyrum nemorosum L.

S. Hedemora Granbo 1 ex. 1943 (gårdsplan, m. blomfrö?: Dn). B. Ludvika Jägarnäs (»rikt bestånd v. en väg»: fru Sigrid Lundgren 1946 enl. Dn) ; spontan förekomst?

Tillägg 1970

Melampyrum nemorosum. - *Leksand Grytnäs på grässlänt (1969-70 L.-Å. Ericsson, Tgr); gräsfröspridd el. utsådd? - Utsåning förut prövad i Folkärna Jäder (Lr, jfr SBT 1937 p. 231) o. Sundborn v. Karlsby fäb. (1948 KIb.); till en början blommande bra, har den dock åtm. i Jäder nu dött ut (Lr).

SBT .81 1987

M. nemorosum, lundkovall. Leksand Åsledens fäb, insatt ca 1970, spridning kring gård pågår 1984 (LK). Vansbro Grönalid (L. Pollack, elevherbarium), planterad? Mora inplanterad i äng, där den sprider sig sedan 1972 (AG). Sollerö riklig på vägren intill Korsnäs-Marmas granfröplantage. Oavsiktligt inkommen vid anläggning av plantagen (AG).

Tillbaka