Medicago sativa ssp. sativa ,  blålusern

DALARNES FLORA 1949

Medicago sativa L. - WISTRÖM 1905 (K. Sidvall 1895).

Tillf. inkommen (mest i vallar). S. Folkärna Krylbo 1946 (Sdn); Hedemora [staden] 1895 (K. Sidvall) »flera år» (Hd), Jälkarbyn c. 1943 (enst., Dn); St. Skedni Nyberget 1 ex. 1902! (l.e., jfr WITTE); Gustafs Solberga 1946 (At). B. Norrbärke Smedjebacken v. 'Bullret' 1925 (0. Ihrmark); Ludvika m. Ivika o. Sörvik fl. längs vägen (1946-48 Gs). Ö. Leksand Yttermo 1915!; Ore Dalfors på vägslänt 1938 (Rqt).

Tillägg 1960

M. sativa. - *By Kyrkbyn i vägdike 1959 (Dn & Hsn); Gustafs Solberga till 1955 (sedan utg.), Boberg fr. 1950; *St. Tuna Holm 1952; *Borlänge Tjärna 1950 (allt Tr); Norrbärke Björsjö 1958 (Kersti Larsson); Ludvika Sörviksvägen ännu på 1950-t. (Bd, Bj.), Norrvik 1956 (G. Jn); *Ål »spr. längs riksvägen genom Gagnefsskogen» (1949 Bs); Ore Dalfors alltjämt (1959 Rqt); *Malung S. Mon v. åkerkant (1955 Er.). - I några fall trol. sådd som markbindare, annars ej veterl. odlad.

Tillägg 1970

M. sativa. Tillf. i *Älvdalen v. Rotbron (1 ex. 1960 Fe).

SBT .81 1987

Medicago sativa, blålusern. Falun Manhemsv 7 i gräsmatta 1979-84! Troligen inkommen med gräsfrö. Sollerö åkerkant vid gamla kapelltomten 1978, tillfällig (AG).

Tillbaka