Maianthemum bifolium ,  ekorrbär

DALARNES FLORA 1949

Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a.(-ta.) i alla snr, på fjällen ofta till skogsgränsen.

Tillbaka