Luzula sudetica ,  svartfryle

DALARNES FLORA 1949

Luzula sudetica (Willd.) DC. [INDEBETOU?, se nedan] ; CEDERGREN 1925.

a. åtm. i siluromr., eljest spr.-ta. (särsk. i fjäll- o. bergstr., mindre i kulturtr.). Känd fr. alla snr (utom Avesta o. Torsång), alltifrån Tyttbo (At), Näckenbäck o. Utsund (Lr) till Töfsingdalen (ej s., ARw.); i Älvdalens krpk ej beaktad (und. 2 lok.!, se VEST.), i Hamra ta. (Ad).

En äldre uppg.fr. Lima (An [1872] : IND. ss. L. camp. v. nigricans) hör kanske hit, ex. dock ngt osäkra (Sam.). Äldsta säkra fynd 1895 (Vng).

Tillbaka