Luzula spicata ,  axfryle

DALARNES FLORA 1949

Luzula spicata (L.) DC. - BJÖRNSTRÖM 1858 (,H. v. Post 1844).

t.s. på fjällen i norr. F. Särna Östfjället!, Vithogna!; Idre Härjehogna! (SAM. 17); Städjan (H. v. P., BJÖRNSTR. O.a.), Brötta!, Långfjället fl. mot Hävlingskällan!, Salfjället (Olss.), Slugufjället!

Tillbaka