Luzula pallescens ,  blekfryle

DALARNES FLORA 1949

Luzula pallescens SW. -- WAHLENBERG 1824 (som var.) (id. 1823).

spr.-ta. i de flesta tr. (mindre i slätt- o. obygder, knappt nående fjälltr.). Känd fr. alla snr (utom Äppelbo). - Avtager väster- o. norrut, i Järna s.: Översjön (Lbg), i Älvdalens krpk s.? (3 lok. hos VEST.), Hamra dock ej S. (Ad), Transtrand åtm. 3 lok.!, Särna några! (Särnabyn redan 1859, Olss.), Idre Idrebyn (fl.)!, Idreberget (vägkant) !, n. Klingstupet! - Starkt kulturgynnad (und. lerterräng).

Ehuru klar som art först hos MURBECK i B.N. 1890 (med 3 dala-lok. p. 72), synes växten här alltid ha uppfattats rätt (WG, KRÖN., IND.).

Tillbaka