Luzula multiflora ssp. frigida ,  säterfryle

DALARNES FLORA 1949

Luzula multiflora ssp. frigida (Buch.) V. Krecz. -- VESTERLUND 1926 (ss. art) Samuelsson [1918).

a. åtm. i de nordl. fjälltr., eljest föga känd. Ö. Älvdalen Bunkris! (l.c.). F. Särna Njupeskär, Storbäcken (Bgs.); Idre a. både i norr, väster o. sydväst!, fl. uppstig. på fjällen!; även fl. kring Idrebyn etc.! - Kulturgynnad; i Töfsingdalen blott spars. (se ARW.).

Tillbaka