Leymus arenarius ,  strandråg

DALARNES FLORA 1949

Elymus arenarius L. -- WISTRÖM 1905 (Indebetou 1889).

Införd. S. »sandbrinkarna v. Avesta» (And.: BIRG. 09) =Grytnäs Månsbo, »insådd 1896» (In de B. (:) WISTR.), ännu kvarlev. inom fabriksomr. (disp. W. Sylvander) ; Säter Bispberg (Ind., Hm) några tuvor på banvallen! (l.c.) ännu 1946 (At).

Tillägg 1960

Elymus arenarius. - Inkommen (hur?) i *Mora v. Vikavägen n. Lomsmyren (några ex., 1954 G. Dalhielm, 1958 Tr)

Tillägg 1970

Elymus arenarius. - Mora v. Vikavägen alltjämt 1 grupp (Bj., Hyl., Tr); *Malungs centrum v. en affär (Gus Nelin enl. Er.).

SBT .81 1987

Elymus arenarius, strandråg. St. Tuna Baggarvet vidväg 60 (SN). Mora vid väg 295 ca 3 km NV Kråkberg (Björn Cederberg).

Tillbaka