Lathyrus sylvestris ,  backvial

DALARNES FLORA 1949

Lathyrus silvestris L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831.

s., blott i söder o. öster (ej nående Siljan). S. By Byås [inplanterad] 1898-1934!, Fornby på 'Trollberget' (Hgn (:) SAM. 21), Horndals bruk (1848 Lb.; möjl. samma st.?); Folkärna Tjuvberget (Hsm) i massor (Lr), Östanberg (Lr), Morshyttevägen N om Halsjön (O. Östl.); Grytnäs Åsbo v. älven (Lr); Garpenberg Högtjärnsklack (Lr); Hedemora Norn (Dn); Säter Bispbergs klack (grustag, Dn) ; St. Skedvi Mörtaberget! (SAM. 10) ; Silvberg Lobergs klack (KRÖN.); St. Tuna Sörbo (Fnd.), Myggsjön (Sara Lis Pettersson), Knippan (Jn); Vika berg m. Fisklösen o. Ryggen (S. Johnsson); Sundborn Trollberget (KLEFB.); Svärdsjö berg N om Borgärdet (Olle Höglund) ; Enviken Våckelberget (B. HESS., ScHJÖL. o.a.) ! B. Söderbärke Larsbo (Enh.) ; Norrbärke Storsand (S. Uhlemann) ; Ludvika Ivika (Bd), väl =Ställviksberget (Gs, Bj.), Fallbärstjärn (Fd); Grangärde Grängesberg, nu utg. (Nhff); Västansjö, Hästberget (KRÖN.), Rämshyttan v. anrikningsverket (Ad). Ö. Gagnet Djurmo klack! (FORSSL. 11: 10 p. 206); Ål n. Djura (KRÖN.); Ore Ärteråsen o. Tjädersjöarna (ib.). - Ngt kulturgynnad (markblottor).

Tillägg 1960

Lathyrus silvestris. - S. Garpenberg Prästberget (Tr), Stormossgruvan NV om Finnh:n (Sj.); [Hedemora v. Noras efter besprutas. död: Dn]; *Gustafs Klövberget (Tr, 0. En), Staberget ymn. o. Vika Röberget ett par ex. (Tr); St. Tuna Hästberg v. gruvan (Pt). B. Ludvika Norsberget (Bj.), Lekomberg (Nmn), Norrvik v. jv:n (J. Norrman).

Tillägg 1970

Lathyrus silvestris. - Ny ingress: s. upp till södra Siljan, i öster till Enviken (förr även uppg. för Ore). - S. St. Skedvi Bispbergs klack (Dn, Tr); St. Tuna V om Tvärstupet, rikl. (Tr); Svärdsjö Uvberget (Grt). B. Norrbärke Björsjö mot Älgberget (Bj.). Ö. *Siljansnäs Björkberget, enst. (Fe).

Tillbaka