Lamium album ,  vitplister

DALARNES FLORA 1949

Lamium album L. - LINNE 1755 (»Dalek. pipnäsla»).

Äldre synantrop, nedom Siljan t.s. (lokalt mer a.), eljest s. S. By Byvalla stn (1923 Lr); Folkärna kring stambanans alla stationer!, även Brovallen!; Nordanö!, Kungsgården, Jäder (Lr), Kyrkbyn (Dn); Avesta (IND.), Älvnäs (Sdn); Grytnäs Åsbo (In de B.)1, Hyttan (Lr), Dammen (Sdn); Hedemora staden (Re)1 n. missionshuset (Hd); Norn., Sörbo, Vikmanshyttan (Dn), Tjärnan!; Husby Smedby (1865 111. Lindquist), Kloster!; St. Skedvi Landa!; Säter (IND.) =staden (1860 An, o.a.), Säters dal! (CED.), Knutsbo (At), Bispberg (Hm); Silvberg Ulvshyttan (Ads.), Skenshyttan (At), Grängshammar (Hm (:) IND.); St. Tuna kring kyrkan f1.1 ss. Buskåker!, Frostbrunn (FREND.), Bro (Ads.); Borlänge (1900 Dl), B. by (FREND.), Domnarvet (IND.) !, Tjärna v. jvkorsningen (At) ; Torsång Ornäs!, Hinsnoret tBhz) ; Vika Kyrkbyn!, Hosjö (Svb.); Aspeboda Liljan!; Falun o. St. Kopparberg: staden m. grannskap ej s., spr. bort till Korsnäs (Svb.), Rottneby!, Mörtsjöbo (Osn) o. Källslätten!; Sundborn Backa!; Enviken Klockarnäs (Env.). B. Malingsbo M. bruk!; Norrbärke Björsjö hytta (CM), Smedjebacken (Hm: IND.), Morgårdshammar v. 'Vinsbo' (Dhn)1, Finnbo (Oliv.), även uppg. för Jätturvallen (Ads.); Ludvika Klenshyttan (Dhn1, At), Ludvika 1917! v. herrgården (At), Gräsberg 1917!; Grangärde Grängesberg v. malmbangården (1946 At). Ö. Leksand Åjer (vägkant, enst. 1918) !; Rättvik kring R. stn o. kyrkan fl. (1898 Mr, o.a.); Ore Dalfors (Jox. o.a.); Mora Morastrand (par ex. 1918) !, kyrkogården (1916 Alma Larsson) ; Älvdalen Kyrkbyn ett par ggr (1930-t., Vd). V. Säfsnäs (Fk), ej återf.; Floda Björbo stn (1947 At). - »a. . .» (KRÖN. 31), tyd!. stor överdrift, kan ej ha gällt mer än Falun (m.fl. städer?) ; på de flesta st. mera nykommen o. ej alltid varaktig. - Modif. med skära blr sedd v. Jäder (1915 Lr). - 1 WISTR. 05.

 Tillägg 1960

L. album. - S. Folkärna Råby (At); Hedemora Skedvibacken (Dn); Säter .Ovangårdarna (0. En); *Gustafs Solvarbo (1950 Tr); *Svärdsjö Gårdvik (1953 Tr, 1957 Bj.). B. Ludvika Brunnsvik (Nmn), Gräsberg nu fl. (Bi.); Grangärde Forstäppan (v. ladugård: 1955 Gs). Ö. Älvdalen Rot [fr. 1947] (FÄRJE); *Hamra Älvho »sista gården v. landsv. mot Orsa många ex. »(Sjöb.), stationär?

Tillägg 1970

Lamium album. - Ökande, mest i söder. S. By Morsh:n o. Grytnäs Kyrkbyn (At); *Garpenberg Herrg:n, tillf. (Sb.); Silvberg Finnmarken ymn. (Jon.). B. *Söderbärke Billsjö hytta, Norrbärke Ned. Vanbo, Ludvika N. Enkullen v. dyngkas (allt Bj.). Ö. uppg. för *Orsa (Byr.).

SBT .81 1987

Lamium album, vitplister. Falun villastaden flerstädes på tomter och vägkanter. Ej angiven för Lugnet Sjulsarvet av J & L, men sedd av GW på avfall invid gård i backen upp mot Sjulsarvet. Leksand Noret, vid Samrealskolan nära kyrkan 1948, insatt men nu utgången. I övrigt okänd i Leksand (LK). Mora mellan Färnäs och ängarna 1980. Sällsynt i området (AG).

Tillbaka