Knautia arvensis ,  åkervädd

DALARNES FLORA 1949

Knautia arvensis (L.) Coult. (Scabiosa el. Trichera arv.). - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734).

Gammal synantrop, känd fr. alla snr, i stora områden allest. (så särsk. i slättbygd., siluromr. o. västerut), eljest ± a.; på några håll dock mera s.(?) By (åtm. 5 lok.), Husby (d:o), Boda (ingen uppg. utom »Boda», Joh.), Hamra åtm. Tandsjö (AND. & HESS., tillf.?), norra Älvdalen (se VEST.), även Ribbåsen! o. Hållstugan (KELT,GR.), Idre åtm. kring Idrebyn (»ömnogt», LIN.) !, Storbo (Prs.), Foskros!, Storsätern!. - Knappt någonstans i riket så ymnig som i Dalarnes älvbygder.

f. integrifolia (S. F. Gray): Svärdsjö Borgärdet (Aul.); Grangärde (Brn: HARTM. 79); Orsa »ngn gång» (Bk).

Tillägg 1960

Knautia arvensis. - S. By åsen ej s. (At). Ö. Älvdalen Skäråsen v. 'Rom' (Mm); Hamra n. Svartåvallen v. gammalt stall (T. Gärdesten enl. Sjöb.).

Tillbaka