Juncus bufonius ,  vägtåg

DALARNES FLORA 1949

Juncus bufonius L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

Gammal synantrop(?), a. åtm. i låglandet, ta.-spr. jämväl i högre kultur- o. fäbodtrakter men t.s. uppe i norr. Sedd i alla snr, ännu v. Fågelsjö (AND. & HESS.), Rymnäs (i Våmhus)!, Bunkris!, Nornäs (VEST.); Särna o. Idre ett dussin lok. till Flötningen, Höstsätern o. Öv. Hågådalen! - Möjl. inhemsk i strandveget.? (på naturliga lok. dock s.).

Tillbaka