Iris pseudacorus ,  svärdslilja

DALARNES FLORA 1949

Iris pseudacorus L. -- BERGMAN 1822, KRÖNINGSSVÄRD 1830.

t.s.(-spr.) på lägre nivåer i sydöst (samt inplanterad). S. By Gålsbo IG. Östl.), Leknäs (Lr); kring Bysjön fl. (även holmarna!), Rosseån (Slv. (:) SAM. 21), Kyrkbybäcken (Lb.), Hedesjön (Lr: SAM. 25); Folkärna Bergshyttan (i ån, Lr) ; Avesta Lasarettet (v. älven, Sdn), Holmen (vild?, At) ; Hedemora (H. v. P.), Nås (Lr, Dn), Davidshyttan (i Lustån, T. Johansson enl. Dn), Nibbleån (Al. o.a.), Brunnsjön (At), Jälkarbyn, Granbo o. Norrhyttan!, Västanå v. Gåran (Dn), Norshyttedammen! (l.c.); St. Skedvi Djupdalen (även Stormyran)!, Ansta (Hönsans avlopp)!, Arkhyttan (fl.)! - Dessutom: Sundborn Danholn, trol. självspridd fr. Kolbergsbo (Kib.), här inplanterad (FoRSSL. II1:3 p. 112). B. Söderbärke Björsbobäcken, Kyrkbyviken (At), Saxehammar i ån (Enh. (:) SAM. 34 p. 44); Norrbärke Ned. Hillens nordl. vik (Gs, Bj.); Grangärde Sandviken v. Väsman (några ex. 1946 Fd). [V. Sågen stn, 1 tuva i bäcken (Kj.), säkert ditsatt]. - Högsta klart spont. förekomst Gåran (107 m) el. Hillen (137 m).

Tillägg 1960

Iris pseudacorus. - S. By Vallaåns mynne (At); Hedemora Hovran fl. (Dn); Sundborn Backa (1950 Eva Bunner) trol. subspontan (jfr D.FI.). B. [åtm. skenbart vild] Norrbärke Silvh:n v. Staren (G. En, Bj.); Ludvika Kasttjärn (Bj.) o. Marnästjärn (Bd). - [Inplanterad: Ludv. Nottjärn (Bd o. a.); St. Tuna Bäck (i damm) o. Duvnäs (v. sågdammen o. älven: Tr); Gagnef Nässjön (»trol. plant.», Pt).]

Tillägg 1970

Iris pseudacorus. - S. Avesta Älvnäs, trol. vild (At). B. Söderbärke v. Barken fl. (Bj., Nsv.); Norrbärke Morgårdsh:r i ån (Bgn). Inplant. (el. trol. så) på flera st. upp till Falutrakten (t. ex. Österå: Mor.), även självspridd v. Hosjön (Klb.). - Tillägg: Folkärna Utsund, vild (Lr).

SBT .81 1987

Iris pseudacorus, svärdslilja. Falun stadsparken, bäcken i damm 1 samt fågeldammen! Säkert odlad men väl acklimatiserad; Lugnet-Sjulsarvet vid bågskyttebanan (J & L). Sundborn och Vika Sundbornsån vid Backa bro! Vika nedanför Stämshöjen! Torsång N änden av Kårtyllasjön! Leksand Bodaån vid Leksboda jvstn, ca 300 m nedströms denna, flera grupper; Ytteråkerö, Björstjärnen; Heden, Brömsdammen; bäcken från Heden mot Siljan på 3 ställen; Hälla i damm (allt LK). Gagnef Duvnäs längs älven vid järnvägsbron (ursprung troligen kvarndammen ca 400 m uppströms; LK). Sollerö Agnmyran, troligen odlad (AG). - Spridd från odling på flertalet, om inte alla, ovan nämnda lokaler.

Tillbaka