Heracleum sphondylium ssp. sibiricum ,  sibirisk björnloka

DALARNES FLORA 1949

Heracleum sphondylium L. ssp. sibiricum (L.) Ahlfv. - LINNE 1745 p. 419 (id. 1734).

a.(-allest.) i kulturtr. upp till Siljan o. siluromr., eljest spr., i väster o. norr dock s. (likaså i Malingsbo: Nyfors 1 ex. 1920, At). Känd fr. alla sur. S., B., Ö. mestadels a. till Tungsen (Kil.), Furudal (Cn), Skattunge (Joh. m.fl.) o. trakten kring Orsasjön; Vänjan fl. till Tiberg! Nordligare: Orsa Emådalen stn (At), Untorpl; Älvdalen Blyberg!, Gåsvarv! (fl.: At), Kyrkbyn (At), Långö!; Hamra Älvho, Knoppen (Ad), Fågelsjö stn (At) o.fl. (Hbs). V. spars.: Säfsnäs (Fk); Floda Björbo!, Säljebodarna (Jn); kyrkbygden fl.; Nås d:o; Järna (Wdt), n. kyrkan, Vakern, Vansbro (allt enstaka ex., At); Äppelbo Opsaheden, Ovanheden (At); Malung Grönland (At), Hole (förv., Brun), Romarheden, Mellan-Mon etc. (Håk.); Lima L. Moberget!; Transtrand Fulunäs! F. Särna Öjvallberget (Iris Stenberg), Särnabyn (Gunvor Jonsson) ; Idre m. Idrebyn o. Klingstupet v. vägen! - En första rangens karaktärsväxt för slättbygds väg- o. dikesrenar. överhuvud mest synantrop: inhemsk i lundveget. (åtm. i kalktr., jfr CED.).

f.. angustifolium (Jacq.): ta. (IND.), åtm. icke s.; nordligast uppg. för Bjursås (Gn).

Tillägg 1960

Heracleum sphondylium. -Ö. Orsa Fryksåsen (Bj.), Granvasslan (At).

Tillägg 1970

Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. - V. Tyngsjö Bråtesta v. Kvien, 1 ex. (Osc.); Lima 0. Tandö (1967 Er.), Limedsforsen (1961 At); Transtrand Fiskarheden (d:o). - Dittills okänd i denna älvbygdl

*ssp. australe (Hartm.) Ahlfv. - Ny synantrop (tillf.?). S. Borlänge Båtsta (1 ex. 1966-67 Tr). Ö. Leksand Sjugare i vall (par ex. 1968 Hyl.). V. Järna Myrbacka v. landsv. (5 ex. 1967 Tr).

Tillbaka