Glyceria maxima ,  jättegröe

DALARNES FLORA 1949

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (G. spectabilis). - THEDENIUS 1855: S. 0. Lindberg [1854].

Neofyt, under 1800-talet »inplanterad som foderväxt på flera st.» (WISTR.) o. sedan självspridd, dock t.s.; åtm. till Siljan. S. By Strandmoral o.fl. v. Bysjön (SAM. 21) =Näckenbäck!, Näs bruk! (WISTR.) o. Kyrkbyn (Jn) 1, Spisbo (Lr); Folkärna Backa (Lr); Husby Hönsan!', Flinesjönll, Stjärnsund (1863 An: IND.), Rörshyttan (Lr); St. Skedvi Lövåsen! (»cult.»); Säter Ljustern (K. Östlund), Ljusterån v. staden (At); Gustafs Mossbysjön (Sj.); Silvberg Grängshammar i ån (spars. steril 1920, At); Borlänge Vallmoraån (At); St. Tuna Tunaån v. Fornby (Sj.), V. Holmsjön (LoH. 38), 0. Holmsjön!1; Torsång d:o!', Kårtylla (Lr), Dalälven v. kyrkan, Vassboån (At), Ornäs v. Runn!; Vika Karlslund!, Uddnäs (Lr), Hosjö (Sj.); Aspeboda Vassbo!; Falun Hästberg (damm, Hsm) ; St. Kopparberg Grycksbo (Lg: THED.). [Svabensverk i ån (1918 At), på hälsingesidan]. B. Söderbärke Sörbo (litet kärr), Västerby (dike), Årängen v. jvbron (At), Tolvsbo i ån (Ht) ; Norrbärke Smedjebacken i ån o. sjön (1910 Lkt) ; Ludvika kring Lyviken! (fl.), Hillängen i sjön (Gs). Ö. Leksand Gärde 1915!, Limsjön (1915 Skb.)!1 - Härtill två kanske ngt osäkra lok.: Vänjan (el. Sollerö?) dike v. Säxens banvaktstuga (sedd fr. tåget 1934, At); Idre Storbo v. en tjärn, oåtkomlig o. steril 1922! (SAM. 34 p. 132). Detta vore skandinaviskt höjdrekord, c. 670 m. Högsta säkra lok. Mossbysjön, 171 m. - 1 SAM. 25.

Tillägg 1960

G. maxima. - S. i Dalälven spridande sig, exv. St. Skedvi Översätra (Sj.), Gustafs Österby, Våbäck o. älvbron, även Backa, Torsång Tylla, St. Tuna Skomsarby, även Hessesjön (allt Tr). I Runn likaså: Torsång Tronsjö (Tr), Haganäs (At), Vika Strand o. Sundet (Tr). B. Norrbärke Hagge (sump n. vägen: Bj.); *Grangärde Sandviken (Gs), Vinäsudden v. Bysjön o. Tomtnäsudden v. Björken (Br). Ö. *Mora Fu v. sågen (Lr, Tr). *V. Säfsnäs Gravendal i damm (Bj. & Bd). - Den ovissa förek:n i Venjan dränkt genom uppdämning

Tillägg 1970

G. maxima. - S. kring Dalälven o. Runn starkt'ökande, t. ex. *Avesta Uppsjön, *Grytnäs Månsbo (vägdike), Torsång Liljesund (allt At), Borlänge Tjärnasjön osv. (Tr). *Svärdsjö Borgärdet (se GRAN.). Ö. *Ål Tunsta i älven (At); *Orsa Sandhed fl. (Bj. & C. Seger).

SBT .81 1987

G. maxima, jättegröe. Falun Karlbergsbäcken! Leksand Österdalälven här och var ner till Insjön på flera platser, inkommen i sen tid. Ursprungslokalen troligen Limsjön (LK). Mora Noret vid älven (AG).

Tillbaka