Geum urbanum ,  nejlikrot

DALARNES FLORA 1949

Geum urbanum L. - BERGMAN 1822, WAHLENBERG 1824.

Gammal synantrop (o. neofyt), ta.-spr. i sydöst, mer s. i söder o. öster (+1 lok. i väster); ej nående Siljan. S. alla snr t.o.m. Gustafs o. St. Skedvi ej s. på lägre nivåer (i älvens närhet ta.), upp till Gustafs stn (At), Långshyttan! o. Nyberget! (SAM. 10); Silvberg södra del. (Ads.), Grängshammar (At); St. Tuna Prostgården (KRÖN. 31), Buskåker!, Frostbrunnsdalen (TREND.); Gagnbro (Jn); Borlänge Hushagen (KRÖN.), Domnarvet (At), Forssa! o.fl. (Fnd.); St. Kopparberg Järlinden o. Källslätten (KRÖN.); Svärdsjö (SAM. 22) =Getingsgärde (At). B. Söderbärke Prostgården (Enh.), Hemshyttan (At o.a.); Norrbärke fl. (KRÖN.), Hemmet (Oliv.), Lernbo v. 'Hallars' (Shl: CED.). V. Malung Öje station (talr. rud., 1947 At). - Kan synas inhemsk i lunddälder (t.ex. Säters dalar: KRÖN., BÄCKL.), men då i kulturellt grannskap (jfr KRÖN. 31). - Några lok. (=hybridens) ses nedan.

Tillägg 1960

Geum urbanum. - S. St. Tuna Hästberg (v. gruvan) o. Borlänge Mjälga (Pt). B. *Ludvika staden (på en tomt, 1956 Bgm.).

SBT .81 1987

Geum urbanum, nejlikrot. Falun villastaden, vid Granv-Aspv, sparsam i vägkanter och häckar, stundom bortrensad!

Tillbaka