Geranium sanguineum ,  blodnäva

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Geranium sanguineum. - Okänd som vild (jfr D.Fl. p. 412), men funnen i St.Skedvi Gussarvsh:n »trol. förv.» (1934 Fe). Även i Orsa Slättberg, utplant.? (BJÖRKM.).

Tillbaka