Galeopsis speciosa ,  hampdån

DALARNES FLORA 1949

Galeopsis speciosa Mill. (G. versicolor). - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (som var.).

Gammal synantrop, a.(-ta.) i alla snr, blott i F. t.s.(?): Särna o. Idre några lok. till Idrebyn o. Floåsen! Annars nående till Älvdals-Asen! [men ej Älvd:s krpk: VEST.], Hamra kyrkby (Ad) o.fl. i H:a krpk (AND. & HESS.). I obygderna ± tillf. - Äldsta ex. 1822 (Cn).

f. sulphurea (Jord.): jämte huvudf. v. Hedemora Västanå (1 ex. 1934, Dn), Ludvika Storgården (Fd), Rättvik Vikarbyn!, Älvdalen Kyrkbyn (»v. pallens», Vd).

Hos Linne saknas klar antydan om denna art; kom den möjl. till övre DIr. först med potatisodlingen?

SBT .81 1987

Galeopsis speciosa, hampdån. Leksand: Vanligt åkerogräs men ej sedd på hyggen (LK).

Tillbaka