Galium pumilum ,  parkmåra

DALARNES FLORA 1949

Galium pumilum Murr. (G. silvestre). LINDMAN 1918 (E. Hellström 1906).

Ny synantrop (m. gräsfrö), s.; mest utmed järnv. S. By Tyskbo jvbank, 1911)!; Folkärna Ovanåker o. Grytnäs Mästerbo (längs banan, 1928 Lr); Falun Nya kyrkogården (1906[-21] Hsm: HYL.) åtm. till 1925 (Jsn). B. Söderbärke S. stn (gräsvall, 1915) !; Norrbärke Smedjebacken v. nya folkskolan (1918, CM), Harnäs (jvbank, 1919 At). - I regel trol. stationär.

Såvitt känt hör allt till ssp. vulgatum (Gaud.) Sch. & Th.

Tillägg 1960

G. pumilum ssp. vulgatum. - B. återsedd v. Harnäs 1950 (Bj.).

SBT .81 1987

G. pumilum, backmåra. Enligt J & L mindre allm i Falun Lugnet-Sjulsarvet. Vi ställer oss tvivlande. Om arten finns bör det vara i någon äldre gräsmatta på Hälla, insådd med mellaneuropeiskt frö. Enda tidigare uppgift är "nya kyrkogården" 1906-25 (Dalarnes flora). Bör eftersökas på Bergalid-området.

Tillbaka