Galium odoratum ,  myskmadra

DALARNES FLORA 1949

Asperula odorata L. -- SAMUELSSON 1929: id. 1912.

S. Enviken Våckelberget! (l.c.*). - Även odlad o. kanske ngn gång förv., uppg. för Silvbergs kyrka (Ads.) o. Kvarnsveden (End.).

Tillägg 1960

Asperula odorata (Galium odor.). - *B. Grangärde Limberget i granskog (1952-56 Bj.).

Tillbaka