Gagea lutea ,  vårlök

DALARNES FLORA 1949

Gagea lutea (L.) Ker-G. [WISTRÖM, se nedan] (I. M. Enhörning 1910; som inhemsk: V. Breitholtz 1918).

S. Gustafs Ljusterbro (1918 Bhz); Säter d:o (rikl. i dalbottnen o. en sidoravin) samt dalkanten n. Nordåker (1943 Dn). - I övrigt väl blott synantrop (delvis inplanterad?) : By Storbyn (v. skolan) o. Bengtsbo (Hgn) ; Torsång Kyrkbyn (Bn), Ornäs (Klb.); St. Kopparberg Kårarvet (Jsn). B. Söderbärke Prostgården (Enh.) alltjämt rikt. på gårdstomten (kyrkoh. Lindberg). [Norrbärke Risingsbo (Dhn: WISTR.), lär ha varit G. minima 1. G. Lidman, som kände Dhn) ; en till arten okänd vårlök v. Väster moren är väl också den, jfr nedan].

G. lutea förut sedd i elevherb. från »Säterdalen» samt torgförd i Falun fr. 'älvstranden» i St. Skedvi (Klb.). Tydl. finnes en inhemsk lokalgrupp där i trakten.

Tillägg 1960

G. lutea. - B. [synantrop i trädg:r] *Ludvika Herrgin (Bj.) o. Skuthamn (Wlr); *Grangärde Sunnansjö v. herrg:n (Gs). [Ö. Ore Dalfors odlad: Rqt.]

Tillägg 1970

Gagea lutea. S. Falun Stadsparken (Mor.). B. Ludvika kyrkskolan (Bd, Bj.).

SBT .81 1987

Gagea lutea, vårlök. Aspeboda Vassbo, rikligt i trädgårdsland 1970 etc!

Tillbaka