Filipendula vulgaris ,  brudbröd

DALARNES FLORA 1949

Filipendula vulgaris Moench (Spirxa filip.). - KRÖNINGSSVÄRD 1831.

spr. kring Dalälven nedom Krylbo, få lok. högre upp. S. By Tyttbo!, Hovnäs!, Leknäs!, Djup!, Berg (O. Östi.), Storbyn (G. Östl.), Byås! (SAM. 21), Norrby (Jn), Hede (Hgn); Folkärna Bergshyttan, Igeltjärna, Korskrogen, Brunnbäck, Jäder, Lund, Nor, Lejde (Lr), Backa (Jn), Mesta!, Västanberg (Lr) ; Grytnäs Germundsbo (Lr), Hoffmansbenning (LoH. 42) ; Garpenberg Jönvik (v. en gruva, enst.)!; Hedemora (jfr nedan), Norn!; St. Skedvi Skinnarbo! B. Söderbärke (Ji), ej återf. Ö. Rättvik Kaplagården (Bg); Orsa Sundbäck 1 ex. 1916 (Ag), Mickelvål 2 ex. (tillf. på brandfält, Bk). - Oftast, om ej alltid, synantrop. Nämnd redan av UGLA 1734, med benämningen »Svinkrasse», som sedan anföres fr. »Hedemora etc.» (KRÖN. 43 p. 59). Av K. nog sedd åtm. i By, men ingen spec.-lokal känd före vår tid.

Tillägg 1960

Filipendula vulgaris. - S. Folkärna Nyby (Tr); Hedemora Hult (Dn); *Silvberg Magnilbo mot Klockares (torrbacke, Bj.). B. *Grangärde Botåsen (gårdsbacke, Gs m. fl.).

Tillägg 1970

Filipendula. vulgaris. - S. *Garpenberg Fransbo (tynande: 1961 Sj.). B. Söderbärke Billsjö hytta (Bj.).

Tillbaka