Fallopia dumetorum ,  lövbinda

DALARNES FLORA 1949

Polygonum dumetorum L. - (Samuelsson 1920).

S. Hedemora [Norshyttan] Svensbodarna på landsvägskant 1920!, återf. 1923 men sedan förstörd genom vägbreddn. (Lr). B. Söderbärke Hemshyttan 1943-44 rikt (gärdesgård, pot.-land etc.) men ej återf. 1945-46 (Lr). - Säkert spont. men kulturberoende.

Tillbaka