Euphorbia peplus ,  rävtörel

DALARNES FLORA 1949

Euphorbia peplus L. - WISTRÖM 1905: G. A. Ringselle [c. 1903].

Ny synantrop, s. (delvis tillf.?). S. Hedemora staden »några ggr» (lx.); Tjärnan 1919!; Vika Hosjö (1925 Klb.); Falun (Hell.), Kyrkbacken (1927 -47 Jsn), Tegelverket (1946 At), handelsträdg. i staden (1947 Kib.); Svärdsjö Linghed (täppa S om bron, 1918 At). B. Söderbärke kyrkogården (1911 Enh.), Vallhalla o. Västerby (t946 At); Ludvika Storgården (1925 Fd).

Tillägg 1960

E. peplus. - B. Ludvika staden i åtm. 2 trädg:r (först sedd 1951: Bj.).

Tillägg 1970

E. peplus. - S. *By Tyskbo v. banv.stugan (1963 At).

SBT .81 1987

E. peplus, rävtörel. Falun i hörnet Linnav-Gahns väg, efter jordarbete, ett år i slutet av 1950-t.

Tillbaka