Erysimum hieraciifolium ,  bergkårel

DALARNES FLORA 1949

Erysimum hieraciifolium L. WISTRÖM 1905: A. Vikar 1902.

Ny synantrop, åtm. på 1 lok. bofast: Ö. Hamra Tandsjöborg (talr. längs järnv., 1946 At). - Övriga uppg. (beläggex. ej sedda): S. Hedemora Vikmanshytte bruk (på järnv., några ex. 1943, Dn); St. Tuna »fl. 1905» (l.c.) t.ex. Hytting (i vall, Wsm). B. Norrbärke Morgårdshammar (v. järnv., Dhn) 1 ex. 1910 (Lkt), Hemmet (v. en lada, Dhn: l.c.). Ö. Rättvik Lerdal 1902 (Vr: l.c.); Mora Noret »på en äng, trol. tillf.» (Ld [1903]: l.c.).

Tillägg 1960

Erysimum hieraciifolium. - Alltjämt v. Tandsjöborg (1956-59 At). Även uppg. för *Älvdalen (FÄRJE).

Tillägg 1970

Erysimum hieraciifolium. - Alltjämt v. Tandsjöborg (1963 At). - Ingen annan uppg. styrkt av beläggex., en del trol. beroende på förväxling med bienn E. cheiranthoides (»v. nodosum»), som ofta ter sig frappant olik den vanliga ogräsf:n. - Älvdalen (enl. FÄRDE) utgår av nämnda skäl (Fe).

Tillbaka