Equisetum sylvaticum ,  skogsfräken

DALARNES FLORA 1949

Equisetum silvaticum L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734).

allest. i alla snr; på fjällen ta.

Tillbaka